Název programu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV

 • Název programu:
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV
 • Název projektu:
  Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti ALviRA ToP s.r.o.
 • Číslo projektu:
  CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018073
 • Popis projektu:
  Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem zahájení přechodu společnosti

  ALviRA ToP s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů.

  Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

 • Závěry a výsledky:
  V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.
Stáhnout plakát